Vui lòng điền đầy đủ thông tin đăng ký dự thi...
Tên truy cập:(*)   Đề nghị viết liền, không dấu      
Họ và tên người dự thi:(*)    
Ngày tháng năm sinh:(*) Nhập theo dạng 20/10/1980.      
Giới tính:(*)    
Thuộc phòng:(*)   
Số điện thoại:(*)    
Mật khẩu:(*)      
Xác nhận mật khẩu:(*)    
Nhập mã trên: (Không phân biệt chữ hoa/thường)  
1. Đề nghị điền đầy đủ, chính xác các thông tin người dự thi để làm căn cứ trao giải thưởng.
2. Mỗi tài khoản dự thi được thi nhiều lượt, sau khi hoàn thành lượt thi, nếu muốn thi tiếp bạn chọn chức năng “Tiếp tục thi” hoặc “Đăng nhập” nếu bạn đã đăng xuất khỏi hệ thống.